Bomb the Monsters! เกมส์ระเบิดมอนสเตอร์ฟรี เมื่อมอนสเตอร์เหล่านี้กำลังโกรธ! พวกมันเข้ามาบุกโลกของเราเเล้ว เรามีหน้าที่ยิงระเบิดเพื่อกำจัดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ให้อยู่หมัด  และตอนนี้พวกมันกำลังเกาะอยู่บนยอดเสาเเละอาคารสูง ใช้ระเบิดที่มีอยู่ คํานวณหาตำเเหน่งที่จะทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวให้หล่นลงมา  กับรูปแบบกราฟิกความละเอียดสูงที่น่ารักและ น่าประทับใจ